Babysalmesang for Naur og Sir sogne varetages af organist Inge Pedersen.

Kontakt hende på tlf. 2114 0640 for nærmere oplysningerwink