Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Prædiken til 2. Påskedag

Prædiken til 2. Påskedag
Udgivet af Henrik Guldbrandt Kjær, man d. 5. apr 2021, kl. 11:45
Søn- og helligdagens prædiken

Bliv hos os, når dagen hælder,

du kære Fader og Gud!

Bliv hos os, når mørket vælder

af nattens sluser ud!

 

Sådan digter B.S. Ingemann i 1838 i 1. vers af den kendte aftensalme - mørket er en trussel - og den slutter meget sigende med det lysende vers:

 

Bliv hos os, når dagen hælder,

du kære Fader og Gud!

og Paradis-lyset vælder

af nattens sluser ud.

 

Salmen viser sig jo at være en Emmaus-salme: bliv hos os, kære Gud, når mørket vælder imod os, og vi bliver bange - for Gud vil høre vores bøn og forstå vores frygt, så Paradis-lyset afløser det skræmmende mørke.

 

Disciplenes vej ud af Jerusalems grav-mørke i denne Emmaus-beretning, er et af de smukkeste steder i Det nye Testamente. Vi har et helt felt på prædikestolen her i Navr Kirke, her aller inderst mod væggen, ligesom i Sir Kirke, hvor det faktisk næsten er gemt af vejen - og her finder vi opstandelsens gule lys vælde ud af billedet. Se øverst på jeres salmeblad.

 

Vi ser Jesus Kristus lyse som en lille sol mellem de to disciple - han bliver til lys mellem hænderne på dem - som den strålesol, han er - som vi kender fra fødselsbilledet på altertavlen her i Navr Kirke - lysets fødsel i det store, sorte mørke.

 

Lys og mørke - liv og død - sandhed og løgn - disse poler er på spil, når vi taler kristendom - eksistensen over for ingenting - for i livet er alt på spil hver dag.

 

At rejse er at leve, sagde H.C. Andersen - men rejsen er ikke en ferie, rejsen er hverdagen, dagligdagen, hvor vi hver dag bliver sat på prøve i spørgsmålet: hvad vælger du? Hvor vælger du at stå i livets store spørgsmål?

 

Popgruppen ”Fyr og Flamme”, der i bedste 80’er-stil vandt årets danske melodigrandprix, har også udgivet et nummer, der hedder ”Kamæleon” - faktisk en endnu bedre sang, end vindersangen, især pga. den sjove og finurlige tekst.

 

I sangen synges:

 

Hvem har du tænkt dig, du ska' vær' for mig

Når du aldrig ringer?

Du ved aldrig, hva' der gemmer sig

Eller hva' lykken bringer

 

De afgørende ord i den umiddelbart banale popsang er i vores sammenhæng første linje: ”Hvem har du tænkt dig, du ska’ vær’ for mig?” - en sætning, der straks leder os sprogligt hen til lignelsen om den barmhjertige samaritaner - hvor Jesus Kristus spørger: ”Hvem af disse tre synes du var en næste for ham der faldt i røvernes hænder?”

 

Hvem har du tænkt at være en næste for? - lyder dagens tiltale til os alle - fordi de to disciple jo fandt ud af, at de havde været næste for selveste Guds søn uden at vide det - de havde spist med Gud, uden at vide det.

 

Dét er hemmeligheden: at vi skal se Jesus Kristus i vores næste - det menneske, vi er næste for. Vi er næste for hinanden - og det kan vi jo så vælge at være, i taknemmelighed for vor næste.

 

AMEN, i Jesu navn: Amen!

 

LOV OG TAK og evig ære være dig vor Gud,

Fader, Søn og Helligånd,

du, som var, er, og bliver én sand treenig Gud,

højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

 

Kirkebøn

 

Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider under Djævelens anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time.

 

Velsign og bevar din hellige kirke, dine hellige sakramenter - dåb og nadver - og dit hellige Ord, for at dit rige må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og i dødens skygge.

Hold din beskærmende hånd over vort land Danmark, giv styrke og indsigt og klogskab til al lovlig øvrighed, og velsign og bevar vor Dronning Margrethe den 2. og hele det kongelige hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse og efter et kristeligt liv den evige salighed.

Amen!

 

Naur-Sir: Jeg skal bekendtgøre, at der er Påske for Herren! På søndag, 1. søndag efter Påske, er der gudstjeneste i Sir Kirke kl. 10:00.

 

Pens klub:

Kl. 14-16 i Naur-Sir Kirkehus.

Alt aflyst i denne sæson.

 

Særlige corona-hensyn

Under altergangen, som alle indbydes til, er der plads til 3 nadverstationer ad gangen. Hvis man er fra samme husstand, kan man være 2 per station, altså max. 6 personer per bord. Graveren vil stå klar med håndspritten. Jeg vil bede jer tage mundbind på, når I går til og fra nadver - så kan I tage det af lige inden, I knæler ved knæfaldet.

For at undgå at stå i kø - så vent med at gå fra jeres plads, til de første har sat sig. Jeg skal nok vente på jer, så ingen løben i kirkenJ Vi begynder forrest i kirken med de første 3. I, der venter, må gerne rejse jer på jeres plads for at markere, at I vil til alters - så kan jeg bedre følge med.

 

Lad os med apostlen tilønske hinanden:

Vor Herres Jesu Kristi nåde

og Guds kærlighed

og Helligåndens fællesskab

være med os alle! Amen!


Dagens salmer og tekster

222 Opstanden er den Herre Krist

238 Det er sandt, at ingen så

234 Som forårssolen morgenrød

  

Lektie-/epistellæsning

 

* Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: Peter tog ordet og sagde: »Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus; han er alles Herre. I ved, hvad der er sket i hele Judæa, det der begyndte i Galilæa efter den dåb, Johannes prædikede: hvordan Gud salvede Jesus fra Nazaret med Helligånd og kraft, og hvordan Jesus færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under Djævelens herredømme; for Gud var med ham. Og vi er vidner om alt det, han gjorde i jødernes land såvel som i Jerusalem. Ham, som de slog ihjel ved at hænge ham på et træ, ham oprejste Gud på den tredje dag og lod ham træde synlig frem, ikke for hele folket, men for os, der i forvejen var udvalgt af Gud til at være vidner, vi som spiste og drak sammen med ham, efter at han var opstået fra de døde.« Apostlenes Gerninger 10,34-41

 

Lad os bekende vor kristne tro:

 

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

 

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.

 

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

 

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

 

Evangelium

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tres stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus; de talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem: »Hvad er det, I går og drøfter med hinanden?« De standsede og så bedrøvede ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede: »Er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage?« »Hvad da?« spurgte han. De svarede: »Det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket – hvordan vore ypperstepræster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os; de var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke.« Da sagde han til dem: »I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?« Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde: »Bliv hos os! Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hæld.« Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham; men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden: »Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os?« Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elleve og alle de andre forsamlet, som sagde: »Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon.« Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Lukasevangeliet 24,13-35