Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Prædiken til Påskedag

Prædiken til Påskedag
Udgivet af Henrik Guldbrandt Kjær, søn d. 4. apr 2021, kl. 14:08
Søn- og helligdagens prædiken

Påske er lys - strålende lys - overvældende lys - som en ny skabelses morgen.

 

Sven Havsteen Mikkelsen har malet et billede, som gav mig åndenød, da jeg så det - så overstrømmende et lys kommer der fra det billede.

Billedet er et alterbillede fra Røgen Kirke ved Hammel i Østjylland, men da jeg så det, var billedet udlånt til en stor SHM udstilling på Museum for Religiøs Kunst i Lemvig for nogle år siden.

Billedet hang lige til højre i salen ved indgangen, og da jeg kom ind i rummet, vældede et rødt-orange lys imod mig med en sådan kraft, at jeg ikke kunne få vejret!

 

Billedet er et langfredagsbillede med kors og spyd og en urolig folkemængde nedefor de 3 kors.

 

Det er et stort billede rent fysisk - næsten 2x3 m - og at opleve det meget tæt på, gjorde et stort, åndeløst indtryk - her var der ild og gnistrende spænding mellem billede og beskuer.

 

I kender den røde farve fra vore prædikestole her i Navr og Sir Kirker - fra Golgatha-billederne, langfredagsbillederne, der er her lige under mig på prædikestolen.

 

Langfredag er blod og ild i betydningen død og ødelæggelse - Jesu blod fra korset, og templet, der ødelægges inde i Jerusalem - alt sammen for at understrege undergangsstemningen fra sorgens dag.

 

Men i dag ved vi, at sorgens dag faktisk er glædens dag - også Langfredag er en glædens dag, for Jesu død var ikke meningsløs - Jesu død er livgivende.

 

Påskedag er det filter, hvorigennem man skal se hele resten af kirkeåret: julens glæde, pinsens ånd, alle de fantastiske fortællinger og lignelser, ja, selv svigt og hån og spot får deres ubetydelighed understreget af Påskedagens klare lys.

 

Som I kan se på billedet fra Røgen, så er der noget gult på vej bagfra, oppe i højre hjørne mest tydeligt. Solen kan ikke holdes tilbage af den blodrøde himmel - ja, det forunderlige sker, at den blodrøde himmel ændrer karakter af de gule lys, der er på vej. Livets lys har allerede gjort blodet og ilden til livgivende elementer - som i nadverens blod og Pinsens ild af Helligånd.

 

Påsken forandrer alt - kosmos er blevet forandret af Jesu opstandelse - Påskemorgenrøden vender alt til det gode.

 

Sorg er til glæde vendt,

klagen endt!

Vor glæde skal hver tunge

udsjunge!

Syng med Guds engleskare

på Jesu opstandelsesdag

om fred trods nød og fare,

Gud Faders velbehag,

som vil al sorgen vende

til glæde uden ende;

bær os på børnevis

ind i Paradis!

Glædelig Påske!!

 

AMEN, i Jesu navn: Amen!

 

LOV OG TAK og evig ære være dig vor Gud,

Fader, Søn og Helligånd,

du, som var, er, og bliver én sand treenig Gud,

højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

 

Kirkebøn

 

Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider under Djævelens anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time.

 

Velsign og bevar din hellige kirke, dine hellige sakramenter - dåb og nadver - og dit hellige Ord, for at dit rige må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og i dødens skygge.

Hold din beskærmende hånd over vort land Danmark, giv styrke og indsigt og klogskab til al lovlig øvrighed, og velsign og bevar vor Dronning Margrethe den 2. og hele det kongelige hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse og efter et kristeligt liv den evige salighed.

Amen!

 

Naur-Sir: Jeg skal bekendtgøre, at der er Påske for Herren! I morgen, 2. Påskedag fejres i Navr Kirke kl. 10:00.

Næste søndag, 1. søndag efter Påske, er der gudstjeneste i Sir Kirke kl. 10:00.

 

Pens klub:

Kl. 14-16 i Naur-Sir Kirkehus.

Alt aflyst i denne sæson.

 

Særlige corona-hensyn

Under altergangen, som alle indbydes til, er der plads til 3 nadverstationer ad gangen. Hvis man er fra samme husstand, kan man være 2 per station, altså max. 6 personer per bord. Graveren vil stå klar med håndspritten. Jeg vil bede jer tage mundbind på, når I går til og fra nadver - så kan I tage det af lige inden, I knæler ved knæfaldet.

For at undgå at stå i kø - så vent med at gå fra jeres plads, til de første har sat sig. Jeg skal nok vente på jer, så ingen løben i kirkenJ Vi begynder forrest i kirken med de første 3. I, der venter, må gerne rejse jer på jeres plads for at markere, at I vil til alters - så kan jeg bedre følge med.

I dag har vi besøg af en fotograf fra Kristeligt Dagblad, som gerne vil se, at der stadig er liv i os herude i kirkerne. 

 

Lad os med apostlen tilønske hinanden:

Vor Herres Jesu Kristi nåde

og Guds kærlighed

og Helligåndens fællesskab

være med os alle! Amen!


Dagens tekster:

Lektie-/epistellæsning

 

* Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus. Lad os derfor fejre festen, ikke med gammel surdej, ikke med en slet og ond surdej, men med rene og sande usyrede brød. Første Korintherbrev 5,7-8

 

Lad os bekende vor kristne tro:

 

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

 

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.

 

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

 

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

 

Evangelium

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.« Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Markusevangeliet 16,1-8