Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Prædiken til Midfaste søndag 2021

Prædiken til Midfaste søndag 2021
Udgivet af Henrik Guldbrandt Kjær, søn d. 14. mar 2021, kl. 12:20
Søn- og helligdagens prædiken

Salmer

1 Guds menighed syng

31 Til himlene rækker

Lektie-/epistellæsning

Denne hellige lektie skrives i Femte Mosebog:

Moses sagde til Israels folk: Alt det, jeg i dag befaler dig, skal I omhyggeligt gøre, for at I må leve og blive talrige og komme ind og tage det land i besiddelse, som Herren lovede jeres fædre. Husk, hvordan Herren din Gud nu i fyrre år har ladet dig vandre i ørkenen, for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, så han kunne få at vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej. Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. Femte Mosebog 8,1-3

 

Lad os bekende vor kristne tro:

 

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

 

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.

 

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

 

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

 

 

Evangelium

 

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: »Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?« Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham: »Brød for to hundrede denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver.« En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham: »Der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?« Jesus sagde: »Få folk til at sætte sig.« Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig; de var omkring fem tusind. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: »Saml de stykker sammen, som er tilovers, så intet går til spilde.« Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var tilovers efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de: »Han er sandelig Profeten, som skal komme til verden.« Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene. Johannesevangeliet 6,1-15

 

Prædiken

 

Brød er et af de vigtigste ord i vores Bibel, for i det ord, ja, i det begreb, finder vi en sammenfatning af alt, hvad et menneske har brug for.

 

Ordet brød er nemlig bærer af mange betydninger.

 

I Fadervor høres klarest, at det daglige brød er tænkt som mere end en blanding af mel, vand og en varm ovn - det daglige brød er, som Luther siger det i sin Lille Katekismus: ”Alt, hvad der behøves til livets ophold og trivsel, for eksempel mad, drikke, klæder, sko, hus, hjem, marker, kvæg, penge, ejendom, from ægtefælle, fromme børn, fromme medhjælpere, from og retsindig øvrighed, god regering, godt vejrlig, fred, sundhed, tugt og ære, gode venner, trofaste naboer og alt, hvad her nævnes kan.”

 

Det daglige brød er alt det, vi som mennesker har brug for, for at kunne leve et godt liv - og vi skal glad og gerne bede Gud om det! Det kan vi - og det gør vi - fordi vi selv ikke med den allerstørste eurolottogevinst ville kunne købe os til det daglige brød.

 

Det daglige brød inkluderer nemlig det Ord, der udgår fra Gud Faders mund - det Ord, vi kender som Jesus Kristus.

 

Jamen, hvad er nu det for noget? Er Jesus Kristus et Ord, der kommer ud af Guds mund, et himmelord, samtidig med at Jesus Kristus er et brød, et himmelbrød, vi kan spise, som et stykke rugbrød - et brød, vi kan få næring af?

 

Ja, sådan er det - så vanskelig og indviklet er kristendommen! Jesus Kristus er Guds levende og udtalte Ord på samme tid, som han er livets brød for mennesker.

 

Og alligevel er det meget simpelt og ikke forbeholdt denne verdens kloge hoveder - for det drejer sig om, at modtage alle gode gaver, som gaver, der kommer ovenfra - det drejer sig om, at vi med glæde og taknemmelighed modtager alt fra Guds hånd og mund i tillid til, at det er godt.

 

Nu er ”ovenfra” og ”Himmelen” ikke fysiske størrelser - de første astronauter så jo heller ikke en skægget, gammel Gud, da de endelig kom ud i verdensrummet!

Det er Ånden, der bevirker forskellen mellem Himmel og Jord! Uden ånd er der ingen grænse mellem Himmel og Jord - vi kan jo bare flyve derud. Uden Ånd er der ingen grænse mellem det guddommelige og det menneskelige, for uden Ånd findes der intet guddommeligt.

 

For at sige det kort: i en verden uden Ånd findes Gud ikke - en åndsforladt verden er derfor selvsagt et gudsforladt sted, en gudsforladt verden!

 

Vi har svært ved at forstå Jesu tegn i dagens evangelium, hvor Han bespiser 5000 mennesker med den lille drengs 5 brød og 2 fisk.

 

Det er på en måde også udtryk for, at vi mangler ånd - at vi mangler Guds herlighed, Guds storhed!

 

For lige så lidt som de mennesker, der dengang sad på græsset i kæmpeflokke og modtog brød og fisk, forstår vi i dag heller ikke rækkevidden af Jesu gerning.

 

Men Guds Ånd har faktisk rørt ved vore hjerter engang - og sikkert også siden, selvom vi ikke altid vil være ved det - det var dengang i vores dåb, da vi fik syndernes forladelse som barselsgave!

 

I dåben blev vi mærket for livet af Helligånden - vore legemer blev indviet til at være tempel for Guds egen Ånd - sådan som vi hver gang, der er dåb, er vidner til, at endnu et lille eller stort menneske har fået Guds Ånd som pant på at være Guds eget barn.

 

Som døbte mennesker har vi fået tilsagn om Guds Ånd, tilsagn om en hjælper, en Talsmand, der tager skællet fra vore øjne, så vi kan se med Guds øjne på dagens evangelium - så vi kan se, at Jesus Kristus er livets brød fra Himmelen - så vi kan tro, at Jesus ER Kristus, vores redningsmand - så vi kan tro og håbe på, at Guds kærlighed også kan vise sig i vores levende medmenneske.

 

I dét perspektiv, under dåbens klargørende synsvinkel, er det daglige brød en gave, som vi hver eneste dag skal takke og prise Gud for. I Jesu Kristi navn skal vi huske at takke for føden, takke for de mennesker, der kan holde os ud, takke for at der er tøj til kroppen, takke for at blodet stadig ruller varmt i vores årer.

Ligesom vi også glad og gerne og ugenerte skal gå til alters og spise med den Gud, der i Jesu Kristi navn byder sig til: ”Jeg er livets brød - kom og få det livgivende brød, der styrker og bevarer jeres svage tro!”

 

LOV OG TAK og evig ære være dig vor Gud,

Fader, Søn og Helligånd,

du, som var, er, og bliver én sand treenig Gud,

højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

 

AMEN, i Jesu navn: Amen!

 

Kirkebøn

 

Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider under Djævelens anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time.

 

Velsign og bevar din hellige kirke, dine hellige sakramenter - dåb og nadver - og dit hellige Ord, for at dit rige må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og i dødens skygge.

Hold din beskærmende hånd over vort land Danmark, giv styrke og indsigt og klogskab til al lovlig øvrighed, og velsign og bevar vor Dronning Margrethe den 2. og hele det kongelige hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse og efter et kristeligt liv den evige salighed.

Amen!

 

Naur-Sir: Jeg skal bekendtgøre, at der på næste søndag, 21. marts, Mariæ Bebudelses søndag, er gudstjeneste i Navr Kirke kl. 10:00 ved provst NAC.

Pens klub:

Kl. 14-16 i Naur-Sir Kirkehus.

Alt aflyst i denne sæson.

 

Særlige corona-hensyn

Under altergangen, som alle indbydes til, er der plads til 3 nadvergæster per bord. Graveren vil stå klar med håndspritten. Jeg vil bede jer tage mundbind på, når I går til og fra nadver - så kan I tage det af lige inden, I knæler ved knæfaldet.

For at undgå at stå i kø - så vent med at gå fra jeres plads, til de første har sat sig. Jeg skal nok vente på jer, så ingen løben i kirkenJ Vi begynder forrest i kirken med de første 3.

Lad os med apostlen tilønske hinanden:

Vor Herres Jesu Kristi nåde

og Guds kærlighed

og Helligåndens fællesskab

være med os alle! Amen!