We are updating our website design to improve the experience on our site.

PRÆDIKEN TIL 17. SØNDAG EFTER TRINITATIS 04 10 2020

PRÆDIKEN TIL 17. SØNDAG EFTER TRINITATIS 04 10 2020


# Søn- og helligdagens prædiken
Udgivelsesdato Udgivet af Henrik Guldbrandt Kjær, søndag d. 4. oktober 2020, kl. 14:28

  3              Lovsynger Herren

435            Aleneste Gud i Himmerig

266            Mægtigste Kriste

--

514            Gud Søn har gjort mig fri

217            Min Jesus, lad mit hjerte få

 

NY nadversalme 847    Kalken med Ordet

 

 

KOLLEKT

 

Salmisten skriver:

Jeg satte alt mit håb til Herren,

og han bøjede sig ned til mig

og hørte mit råb om hjælp;

han trak mig op af undergangens grav,

op af slam og dynd;

han satte min fod på klippen,

så jeg stod fast.

 

Han lagde mig en ny sang i munden,

en lovsang til vor Gud.

Mange skal se det og frygte,

og de skal stole på Herren.

 

Lykkelig den mand,

der tager sin tilflugt til Herren

og ikke vender sig til dæmoner

og til dem, der søger løgneguder.

Store ting har du gjort;

Herre, min Gud, dine underfulde handlinger

og planer er til gavn for os;

ingen står mål med dig!

Jeg vil fortælle og berette om dem,

men de er for mange, de kan ikke opregnes.

  Salmernes Bog 40,2-6

 

* Epistlen skrives i Judasbrevet: I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler; nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden; andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endog skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen. Judasbrevet 1,20-25

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?« Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.« Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: »Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?« Jesus svarede dem: »Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!«  Markusevangeliet 2,14-22

 

Prædiken

 

Vi elsker nyheder - mange af os er nyhedsjunkier - vi bliver tilfredsstillet af at høre nyt, nyt, nyt - og det bedste er breaking news - nyheder, der er så vigtige, at de bryder ind med gule bjælker i de andre nyheder.

 

Det er lidt komisk, for jagten på nyheder giver jo et meget febrilsk forhold til virkeligheden - vi når jo på ingen måde at tænke os om i forhold til, hvad vi bliver præsenteret for.

 

Naturligvis er det et gode at få nyheder så hurtigt som muligt, hvis der er et udslip af noget giftigt eller hvis noget farligt er på vej - men i den almindelige dagligdag får vi 3 gange for mange nyheder præsenteret 3 gange for hurtigt i forhold til, hvad vi kan rumme rent forståelsesmæssigt.

 

Det nye, der altid presser sig på, er blevet et fix, som det hedder på junkie-sprog - et fix er misbrugerens måde at opnå tilfredsstillelse på - og når vi taler nyheder, så er selv et stort breaking indslag en kort fornøjelse; der kunne jo komme endnu saftigere rygter. f.eks. om en præsident med corona eller  om en politiker taget med bukserne nede - lækkerier for en nyhedsnarkoman.

 

Ny vin på nye sække hedder det i dag - for nye nyheder skal præsenteret på nye medieplatforme - ellers giver det ingen mening. Hvis man i avisform skulle lave breaking news, så skulle der jo udkomme aviser flere gange om dagen - hvilket der faktisk gjorde for år tilbage; så kom der et ekstra-blad, der kunne oplyse om de seneste afgørende nyheder.

 

Men i dag er det jo de elektroniske medier, der i et splitsekund kan informere millioner af mennesker om alt fra skovbrande til redningen af en kat i livsfare - og særligt ikke at forglemme det sidste nye tweet, pip, som det retteligen burde hedde på dansk, når alt fra præsidenter til politi udsender nyheder fra fuglekassen - ganske bemærkelsesværdigt.

 

Tænk, hvis Jesus Kristus havde haft en Twitter-konto? Tænk, hvis Jesus havde en Facebook-side, hvor han kunne slå den kommende uges program op? Så var det gået rigtigt stærkt helt fra begyndelsen af - så havde det ikke taget 300 år at få udbredt kristendommen over hele verden.

 

Nyheder og nyhedsmedier har en kolossal indflydelse på vores liv og opfattelse af verden - og medierne har en kolossal indflydelse på de mennesker, der kommer ind i møllen.

 

Ja, selv min talerstol, denne prædikestol, kan misbruges til at hænge folk ud - og derfor står der også i Danske Lov fra 1683, at præsten ikke må hænge nogen ud med navns nævnelse - for de kan jo ikke forsvare sig, når kun præsten har taleret!!

 

At forbuddet er nævnt i loven understreger blot, at det er sket og stadig sker - og derfor er det også med tungen lige i munden, når jeg ved navns nævnelse taler om kendte mennesker eller virksomheder.

 

I dag får vi nemlig at vide, at vores dom over vore medmennesker, altid er en dom over os selv - og at vores optagethed af de andres fejl og mangler er altid en fokusforskydning for vore egne fejl og mangler.

 

Når vi taler om de andre svindlere, så kan vi jo hurtigt glemme at tale om os selv som svindlere  - og vi kan glemme, at vi faktisk har et ansvar for dem, der træder ved siden af.

 

Ny vin på nye sække - ja tak for kaffe, vi har fået så hatten passer med vores nyhedsstrømme, der i bedste fald er støjsendere - og i realiteten er syndsforstærkere.

 

Se, hvor latterlige eller dovne eller dumme eller kriminelle alle de andre er - sådan vælter skidtet i hovedet på os fra morgen til aften, når vi tager vores daglige nyhedsbad.

 

Nyhedsbad er et godt ord, for vi svælger i saftigheder - vi svømmer i sladder og ubekræftede rygter - og vi dømmer sammen med de skurke, der skriver skidtet - de lejesvende, der sætter nyhederne sammen, har alle et abnormt stort ansvar for, hvordan folkestemningen kan piskes op til frygtelige højder.

 

Jeg har sagt det før, og jeg gentager det gerne: prøv en nyhedskur en uge eller to!

Prøv i en uge eller to at undlade at se og høre nyheder på tv og i radio og på computeren og telefonen - læs til nød avis for dine synders skyld - og så tænk på, hvad det betyder for din åndelige velvære.

 

Kan du pludselig igen sove om natten?

Er din dagligdag igen blevet til at holde ud?

Kan du ligefrem gå en ny dag glad i møde, når du ikke fra morgenstunden er blevet bombarderet med verdens ulykker?

 

Prøv at begynde dagen med en snaps og en salme hver morgen, i stedet for morgen-tv og andre nyhedsfix, som bare fastholder dig i syndens mudder.

 

Lad dig i stedet overvinde af det gode, der strømmer dig i møde - ikke som en nyhedsstrøm, men som en godhedsstrøm - modtag hver dag Guds velsignelse af dit liv fra morgenstunden af - så får morgenstund guld i mund - og du får liv og mod til at være fælles med alle de andre toldere og synder.

 

DU er jo også selv en tolder og en synder - for hvem af os har ikke set ned på alle de skurke, der er blevet afsløret i ugens løb? Hvem af os har ikke været forarget på nogen, der bare ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt? Vogt jer, for de rene er få!

Nej, den sande nye vin er evangeliet om en kærlighed, der også skal nå ud til toldere og syndere.

 

Når denne nye vin får fat i os, så bliver vi omdannet til nye sække, der kan rumme den nye vin.

Alle vi, der i dåben er blevet nydannet til at modtage denne nye vin, kan derfor rumme den nye vin, der sprænger alle grænser. Den nye vin handler nemlig om en kærlighed, der sprænger alle grænser for samvær og ansvar.

 

Den gamle Adam er det gamle menneske, der hele tiden forarges over andre mennesker - den nye Adam er det Kristusmenneske, der tør vedkende sig sin dåbs nåde: at man derved er blevet værdig til at modtage oprejsningens glæde, den nye vin, der varmer og styrker til fælles glæde og gavn.

 

LOV OG TAK og evig ære være dig vor Gud,

Fader, Søn og Helligånd,

du, som var, er, og bliver én sand treenig Gud,

højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

 

AMEN, i Jesu Kristi navn, amen!

 

Kirkebøn

 

Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider under Djævelens anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time.

 

[Velsign og bevar lille NN, som vi lige har døbt - vær med din nåde hos ham/hende/dem og hele hans/hendes/deres familie(r).]

 

Velsign og bevar din hellige kirke, dine hellige sakramenter - dåb og nadver - og dit hellige Ord, for at dit rige må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og i dødens skygge.

 

Hold din beskærmende hånd over vort land Danmark, giv styrke og indsigt til al lovlig øvrighed, og velsign og bevar vor Dronning Margrethe den 2. og hele det kongelige hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse og efter et kristeligt liv den evige salighed.

Amen!

 

Bekendtgørelser:

Naur-Sir: Jeg skal bekendtgøre, at der på næste søndag, 18. søndag efter Trinitatis, den 11. oktober, er der gudstjeneste i Sir Kirke kl. 10:00 v. Mia Wriedt fra HK.

Jeg holder efterårsferie fra på lørdag, den 10. oktober og 7 dage frem, til og med den 17. oktober.

 

I morgen, mandag den 5. oktober, er der MR-møde for Naur Sogn kl. 19:00 i KH.

 

Jeg skal allerede nu reklamere for to arrangementer:

- mandag den 19. oktober kl. 19:00 i KH - krigfilm ”1917”, meget rost film fra sidste år.

- torsdag den 22. oktober kl. 17:00 i Sir Kirke, fyraftensgudstjeneste, fællesmad og foredrag kl. 19 ved sp. Kristian Bøcker fra Jelling. Foredrag om kristendom og politik - kan man udlede en særlig politik af kristendommen? Herunder en særlig kristen klimapolitik? Har Gud politiske meninger? Spændende drøftelser venter forude.

 

Ved indsamling til Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro indkom kr. 1.459,-. Stor tak fra KKViH.

 

Pens klub:

Kl. 14-16 i Naur-Sir Kirkehus.

Gen. forsamling tirsdag den 13. oktober med kaffe og kage.

Organisten meddeler:

 

Særlige corona-hensyn

Under altergangen, som alle indbydes til, er der kø til højre med afstand. Der er plads til SIR: 5/NAVR:6 nadvergæster per bord. Graveren vil stå klar med håndspritten.

Lad os med apostlen tilønske hinanden:

Vor Herres Jesu Kristi nåde

og Guds kærlighed

og Helligåndens fællesskab

være med os alle! Amen!