Udgivet af Henrik Guldbrandt Kjær, søn d. 15. mar 2020, kl. 12:51

Prædiken (dagens tekster står nedenfor)

Er det Guds vilje, at coronavirus hærger store dele af verden lige nu?

En provst udtalte i forgangne uge, at det bestemt ikke er Guds vilje, hvad der sker lige nu - hvor hun så kunne vide det fra - for vi kan ikke aflæse Guds vilje i dét, der sker, i fænomenernes verden. Når vi ser efter, så kan vi ikke se forskel på Gud og Fanden, for der sker gode ting, og der sker onde ting, det regner på gode og onde, solen skinner på gode og på onde.

Verden er uaflæselig i forhold til Guds vilje, og hvis vi skulle komme i tvivl om det, så skal vi se mod Golgatha, hvor Jesus blev korsfæstet. Dér skete Guds vilje med Guds egen søn - ikke helt begribeligt for nogen overhovedet, ikke engang for Jesus selv, der jo på et tidspunkt siger: "min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?"

Har Gud forladt os i denne helt specielle situation? Er sygdom en del af prisen for en mere og mere globaliseret verden - er pandemien en advarsel som skal få os på andre tanker?

I dagens tekst fra Det gamle Testamente hører vi om de ulydige mennesker, der ikke gider vente på, at Moses kommer ned fra bjerget med De ti Bud. I stedet laver de deres egen gud, guldkalven, som de tilbeder i stedet for Gud. Moses smadrer tavlerne i raseri, da han ser det. Og Gud siger, at Han vil udslette disse ulydige mennesker.

Er det her, vi er i dag? Er vi ulydige og dumme, når vi ikke har set, hvad vi skulle have gjort? Er det den retfærdige straf, der rammer os med et samfund, ja, en verden, der lukker ned?

Det vil nogen sige - jeg vil sige, at så alvorlig en situation med undtagelsestilstand kræver omtanke og besindelse.

Vi må besinde os på, at vi stadig lever udsat som menneskehed - vi er ikke uovervindelige over for sygdom og ulykker - vi må underordne os større kræfter.

Vi må med andre ord besinde os på, at vi ikke er Gud - for kun Gud er Gud - og kun Gud skal tilbedes som Gud. Alt andet er afguderi. Alt andet er løgn.

Djævelen er fader til løgnen, siger Jesus Kristus i dag, for i løgnen er usandheden. Usandhed er ikke-sandhed, og dermed kan man ikke leve på usandhed.

At leve på sandhedens grund er at tilbede Gud som Gud, ikke tyrekalven af guld eller mennesket som sådan. Mennesket er ikke Gud og kan ikke bære vægten af at skulle være Gud.

Vi bliver som menneskehed nødt til at udholde denne coronasygdom, sådan som vi på så mange andre områder bliver nødt til at affinde os med dét, vi ikke bryder os om eller frygter.

"Frygt ikke, tro kun!" siger Jesus Kristus - og tro, dét skal vi - tro på, at vi trods al tvivl og frygt og sorg altid vil være i Guds gode hænder.

Da drypper som duggen
der manna på vuggen 
til barnet på jord
fra englenes bord,
du finder med smil det i morgen;
og klarøjet brat
du siger godnat
til tvivlen og frygten og sorgen.

Amen, i Jesu Kristi navn, amen!


Dagens tekster:

* Denne hellige lektie skrives i Anden Mosebog: Da sagde Herren til Moses: »Skynd dig ned! Dit folk, som du førte op fra Egypten, har handlet slet. De er allerede veget fra den vej, jeg pålagde dem at følge. De har støbt sig et billede af en tyrekalv; de har tilbedt den og ofret til den, og de har sagt: Her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egypten.« Og Herren sagde til Moses: »Nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk; lad mig bare tilintetgøre dem i min vrede! Men dig vil jeg gøre til et stort folk.« Dagen efter sagde Moses til folket: »I har begået en stor synd. Nu vil jeg gå op til Herren; måske kan jeg skaffe soning for jeres synd.« Så vendte Moses tilbage til Herren og sagde: »Ak, dette folk har begået en stor synd; de har lavet sig en gud af guld. Gid du dog vil tilgive dem deres synd! Men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører.«  Anden Mosebog 32,7-10.30-32

Denne hellige lektie skrives i Johannes' Åbenbaring: Skriv til englen for menigheden i Efesos: Dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd, han som vandrer mellem de syv guldlysestager: Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed og véd, at du ikke kan døje de onde, og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn og er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde; ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Men det fortrin har du, at du hader nikolaitternes gerninger, som jeg også hader. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Johannes' Åbenbaring 2,1-7

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde til dem: »Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord; men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud.« Jøderne sagde til ham: »Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?« Jesus svarede: »Jeg er ikke besat af en dæmon, jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære; der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.«  Johannesevangeliet 8,42-51

Kategorier Søn- og helligdagens prædiken