Kategorier

Arkiver

Liturgi ved højmessen

Gudstjenestens forløb i Navr og Sir Kirker:

 

Præludium

Indgangsbøn

Indgangssalme

Hilsen: ”Herren være med jer/ og med dig”

Indledningskollekt: ”Lad os alle bede!” kollekt – mgh: AMEN!

Læsning fra GT (NT, hvis dåb)

Salmen mellem læsningerne (ved dåb 447)

Læsning NT (dåbshandling, hvis dåb)

Trosbekendelse – synges

Salmen før prædiken (dåbssalme, hvis dåb)

Prædikestol: Evangelium + Prædiken + Lovprisning + Kirkebøn + Meddelelser + Apostolsk velsignelse.

Salmen efter prædiken

Nadver: indledning a) ”Opstandne Herre og frelser…” – direkte over i Fadervor (+ menighed: AMEN!) + Indstiftelsesord + uddeling + bortsendelse.

Nadververs DDS 412 Som vintergrene

”Lad os alle bede”: Slutningskollekt – efter dåb: s. 33 – ingen dåb: s. 32-33 -mgh: AMEN!

Velsignelse: ”Herren velsigne dig…!”. mgh: 3x AMEN!

Udgangssalme

Udgangsbøn!

Postludium – bliv i Naur, gå i Sir; – den døbte følges altid