Kategorier

Arkiver

Hvordan skal jeg forholde mig

 

Fødsel

Fødselsanmeldelse afleveres/sendes til sognepræsten Præstegårdsvej 2, Naur, 7500 Holstebro. Er forældrene ikke gift med hinanden vedlægges en Omsorgs- & Ansvarserklæring for at fastslå faderskabet.

Navngivelse

Barnet navngives senest 6 måneder efter fødslen enten ved dåb, ved henvendelse til præsten eller på www.borger.dk

Dåb

Dåben aftales med præsten. Der skal være mellem 2 og 5 faddere (dåbsvidner), der indføres i kirkebogen med korrekt navn og adresse. For at blive fortrolig med dåben i kirken forudsættes en samtale med præsten.

Konfirmation

For at blive konfirmeret skal man a) være døbt før konfirmationen b) gå til konfirmandundervisning (7. klassetrin) c) gå i kirke.

Der afholdes konfirmation i Naur og Sir sogne den 2. søndag i maj (Mors dag!), medmindre at denne dag er Pinsedag.

Følgende dage ligger fast: den 14. maj 2017 – den 13. maj 2018 – den 12. maj 2019 – den 10. maj 2020

Vielse

Et medlem af folkekirken med tilknytning til Naur og Sir Sogne kan blive viet i kirkerne. Vielsen aftales med præsten.

Tidligst 4 måneder før vielsen anskaffes en prøvelsesattest fra borgmesterkontoret i bopælskommunen.

Sygdom og dødsfald

Man kan altid kontakte præsten ved sygdom og andet, f.eks. hjemmealtergang.

Dødsfald anmeldes efter senest 2 hverdage til begravelsesmyndigheden, dvs. præsten/kirkekontoret i sognet, hvor afdøde havde bopæl. Anmeldelsen kan ske direkte til præsten eller via bedemand.


DINE FEJL ER DIG FORLADT!

Mange mennesker har ikke noget forhold til ordet SYND.

De synes, det lyder oldnordisk eller middelalderligt, som noget fra en fjern fortid, hvor ordet fra Kirkens side blev brugt til at holde en uoplyst befolkning nede.

Uden ordet SYND bliver gudstjenesten og bibelteksterne sære og uvedkommende, for det er et ganske centralt ord – mildt sagt!

Uden SYND er der ingen SYNDERNES FORLADELSE. Uden SYND er der ingen NÅDE, BARMHJERTIGHED eller TILGIVELSE.

Ordet SYND dækker alle de sammenhænge, hvor vi som mennesker ikke slår til, men hvor vi ved, at vi BURDE slå til: når vi ikke er perfekte forældre, når vi ikke er perfekte ægtefæller, når vi ikke er perfekte til vores arbejde, ja, når vi ikke er perfekte mennesker!

Hvordan kan vi leve videre, uden at være perfekte, med alle de fejl og mangler, som vi dagligt pines over, at vi har?

Vi kan erkende, at vi ikke er perfekte.

OG vi kan tænke på vores dåb, hvor vi fik SYNDERNES FORLADELSE og det evige liv.

I Kristus kan vi hver dag begynde forfra – som om, vi lige er steget ud af dåbens rensende vand. DÅBEN er det sted, hvorfra vi hver dag kan rejse os som hele mennesker – PÅ TRODS af vore fejl, PÅ TRODS af vore mangler.

GUDS RIGE er det sted, hvor ikke alene Gud, men også vores næste ser os som rigtige mennesker, på trods af vore fejl og mangler. Hvor GUDS RIGE er kommet, der er der ingen, der ser ned på hinanden eller pukker på hinanden over alle de fejl, den anden har begået.

GUDS RIGE er, når vi til hinanden kan sige:

DINE FEJL ER DIG FORLADT.

Henrik Guldbrandt Kjær