Kategorier

MAJ I NAUR OG SIR SOGNE

MAJ MÅNEDS KIRKEBLAD – TRYK Kirkeblad maj

FYRAFTENSGUDSTJENESTE I NAVR KIRKE
onsdag den 17. maj kl. 17:00. Efter
fællesspisning i Kirkehuset er der:
FOREDRAG OM MARTIN LUTHER
ved sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær

Martin Luther
I år er der 500 års jubilæum for Reformationens begyndelse – en verdenshistorisk begivenhed, der ikke mindst skyldtes munken og præsten Martin Luther. Foredraget vil med billeder og fortælling give en indføring i Martin Luthers liv og virke – og der trækkes tråde frem til vore dages samfund, som ikke var til uden Reformationen

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOVTUR I PRÆSTEEMBEDETS SKOVE
ONSDAG DEN 31. MAJ 2017 KL. 17:00
mødested: Naur-Sir Kirkehus
Præsteembedet skulle engang leve af landbrug
– derfor hedder det en Præstegård! – og en rest af disse jorde hører som skov stadig under
menighedsrådenes ansvar.
Vi vil se plantagerne på Vembvej og Falsigvej sammen med vores nye skovfoged Janus
Petersen fra Hededanmark.

Janus Petersen

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter rundturen spiser vi pizza sammen i Naur-Sir Kirkehus.
Tilmelding ikke nødvendig – mød bare op i fornuftigt fodtøj og beklædning
På menighedsrådenes vegne
Plantageudvalget

 

SOGNEUDFLUGT TORSDAG DEN 15. JUNI 2017 KL. 08:00-18:00

Årets sogneudflugt går til Mariager Slotskirke, Hvidsten Kro, Niels Bugges Kro i Hald Ege

Mariager kloster
Mariager Kirke var en del af et meget stort Birgittinerkloster – indviet til Den hellige Birgitta af Vadstena, som vi hørte Bodil Busk Sørensen holde foredrag om i september 2015.

 

 

 

Hvidsten Kro er kendt for sin rolle under 2. Verdenskrig – filmen ”Hvidstengruppen” vises (igen) i Naur-Sir Kirkehus tirsdag den 13. juni kl. 19:00.

Hvidsten kro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Bugges Kro ligger utroligt naturskønt ved Viborg by, som vi kort besøger på vejen.
Afgang fra Sir Lyngbjerg Centeret kl. 08:00 præcis.
Medbragt kaffe og rundstykker nydes i Virksund kl. 09:00
Mariager Klosterkirke med rundvisning kl. 10:30
Frokost med æggekage mm. på Hvidsten Kro kl. 12:00
Foredrag om kroen og krigen efter maden
Afgang til Viborg kl. 14
Viborg Domkirke og omgivelser – herunder Hans Tausens Have – besigtiges kl. 15-15:30
Kaffe og lagkage på Niels Bugges Kro kl. 15:45
Hjem ca. kl. 17-18.
Pris 200 kr. alt inklusive, bortset fra drikkevarer til frokosten.
Tilmelding til Anne Lise Witschel, tlf. 2940 0358 eller sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær, tlf. 9743 2011 eller mail: hgk@km.dk
senest torsdag den 1. juni 2017

 

TROSBEKENDELSEN SYNGES FREMOVER I NAVR OG SIR KIRKER

Dét vedtog menighedsrådende på fællesmødet den 2. marts 2017. Fremover vil der ligge en lille lamineret udgave af Trosbekendelsen på salmebogshylderne i kirkerne – så

går det lettere for alle.

 

 

Luther 2017 logo

 

 

REFORMATIONSÅRET ER SKUDT I GANG!

 

For 500 år siden, den 31. oktober 1517, slog augustinermunk og professor, dr. Martin Luther, 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg i Midttyskland.

Disse 95 punkter, der skulle diskuteres offentligt, handlede om det misbrug, som visse andre munke bedrev i den hellige paves navn.

 

Dette teseopslag blev begyndelsen på den voldsomme omvæltning i Europa, som hedder Reformationen – og er grunden til, at vi den dag i dag har en Folkekirke, der er evangelisk-luthersk – og IKKE katolsk!

 

I løbet af året 2017 vil der være forskellige markeringer af Reformationen, både lokalt, regionalt og landsdækkende, især i Viborg, der blev den første reformatoriske by nord for Kongeåen (Haderslev var først i fyrstedømmet Slesvig-Holsten).

Til juni er der Reformations-universitet i forbindelse Viborgs byfest ”Snapstinget”.

Se www.viborgstift.dk i kalenderdelen for nærmere oplysninger om arrangementerne derovre.

 

Her i Naur-Sir vil jeg selv holde foredrag om Martin Luther og Reformationen tirsdag den 17. maj 2017 efter fyraftensgudstjeneste i Navr Kirke kl. 17:00, ligesom der i efteråret vil komme forskellige foredragsholdere og markeringer af de begivenheder, der på mange måder har formet vores moderne samfund.

 

XXX SÆT KRYDS I KALENDEREN XXX

 

lise hermansen med billede

Lise Hermansen ved sit spændende portrætbillede “Kvinde uden navn” fra 2011.

 

Lokal maler udstiller for første gang

Det stod ikke skrevet i stjernerne, at Lise Hermansen skulle blive kunstner og maler. Lise Hermansen er i dag 59 år og bor i Holstebro og begyndte først at male for mindre end 10 år siden.

Lise Hermansen har arbejdet som plejer i psykiatrien i mange år, inden hun for 15 år siden blev familieplejer i Holstebro Kommune. Det vil sige, at kommunen kan anbringe børn og unge, der af en eller anden grund ikke kan bo hos deres forældre hos Lise Hermansen og hendes mand, Peer Jepsen.

For otte år siden begyndte Lise Hermansen at tage kurser ud i malerkunsten.

Lise Hermansen er elev af Lis Jensen fra Venø og Finn Have fra Odder. Hun er en eksperimenterende maler og har især ladet sig inspirere til at male landskaber og dyr i landskaber, men er fornylig begyndte et male spændende portrætter.

Det er første gang, Lise Hermansen udstiller i det offentlige rum.

 

XXX SÆT KRYDS I KALENDEREN XXX

 

MENIGHEDSRÅDSMØDER

FOR NAUR OG SIR SOGNE

alle kl. 19:00 i Naur-Sir Kirkehus

 

Naur sogn: torsdag den 16. maj 2017

Sir sogn:  torsdag den 4. maj 2017

 

NAUR-SIR PENSIONISTKLUB

Mødested: Naur-Sir Kirkehus ved Navr Kirke

Tirsdage kl. 14-16

 

Tirsdag den 18. april 2017

Generalforsamling med pakkespil. Medbring en pakke til ca. 25kr., og der er kage til kaffen!

God sommer – på gensyn i september!

 

Bestyrelsen

Grethe Gade (kasserer)        tlf. 9746 4006

Nanna Henriksen                  tlf. 9743 2082

Margrethe Andersen            tlf. 9783 6257

Inga Lind                                  tlf. 9742 9120

Herdis Nielsen                        tlf. 9743 2358

 

Mødested: Naur-Sir Kirkehus ved Navr Kirke

Tirsdage kl. 14-16

Musikledsagelse til vores møder

Hanne Hestbæk

 

Kaffen til vores møder koster 20,-kr.

 

 

 

HJEMMEBESØG?

VIL DU HAVE BESØG AF PRÆSTEN? Eller kender du én, der vil? Jeg kommer gerne – det er ingen ulejlighed – så sig endelig til!

Tlf. 9743 2011 eller 2013 1243.

Afløser er sognepræst Rasmus Valentin Christensen (RVC)

tlf. 9748 5024 – e-mail: RVC@KM.DK

 

Fri / ferie / kursus:

18.-28. april 2017

Mandag er fast fridag samt fredag i ulige uger
lørdag i lige uger

Afløser er sognepræst Rasmus Valentin Christensen (RVC) tlf. 9748 5024 – e-mail: RVC@KM.DK

 

 

Lukket for kommentarer.