Kategorier

APRIL OG MAJ I NAUR OG SIR SOGNE

APRIL MÅNEDS KIRKEBLAD – TRYK kirkeblad april 2017

Kristus stormer Helvede

GLÆDELIG PÅSKE TIL JER ALLE

På Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag, søndag den 16. april 2017, er der påskedag i år. Der er også valg i et stort muslimsk land dén dag – Tyrkiet skal stemme, om de vil have en ny sultan, en ny enehersker, der i så fald ville kunne stå som Islams store beskytter; et valg, der desværre kan komme til at betyde temmelig meget for resten af Europa – hvis Tyrkiet da overhovedet vil regne sig for at tilhøre det europæske hus…

 

Joachim Skovgaard: Kristus i de dødes rige, år 1900.

Under alle omstændigheder er der trods alt noget at glæde sig over søndag den 16. april – Dronningens fødselsdag – og Jesu Kristi opstandelsesdag. Dronningen kan vi glæde os over, fordi hun repræsenterer vores land og historie som person – og Jesu Kristi opstandelse skal vi glæde os over, fordi Dødens og Mørkets magter fik deres afgørende hug den morgen! – Døden er død pga. Jesu Kristi opstandelse!

 

 

opstandne kristus isenheim

 

 

LYSET VIL VINDE OVER MØRKET – ALTID – sådan lyder Påskens budskab, budskabet om Guds død og opstandelse.

Dét kan være svært at tro – især når mørke kræfter vil trække os ned i ufrihed og tyranni – kræfter, der hele tiden truer os i tiden – kræfter, der kun kan kaldes fordærvsmagter.

Det er med vilje, jeg har sat opstandelsesbilledet først og korsfæstelsesbilledet derefter, for LYSET skal ses på baggrund af mørket. Ofte er det et meget lille og spinkelt lys, som vi hænger vort håb op på – men på baggrund af det store, mørke, der hele tiden truer med at kvæle os, da lyser selv et lille lys stærkt.

 

Den opstandne Kristus – Isenheimeralteret, ca. 1510.

 

 

 

korsfæstet kristus isenheim

 

 

Den korsfæstede Jesus – Isenheimeralteret

 

I 2000 år har Påskens lys skinnet for os – lige så længe har vi glædet os over LYSETS komme i foråret – beundret alt det spirende liv i have og skov og mark – for selv naturen holder PÅSKEFEST, når de døde korn vækkes til live og bliver til prægtige planter.

Dog ved vi, at vi alle skal dø en dag – og på denne sorte baggrund kommer Påskens LYS for alvor til sin ret: at vi skal leve med Gud, selvom vi skal dø

– at der er et fællesskab, et åndsfællesskab, hvor levende og døde trods alt kan være sammen, nemlig i den korsfæstede OG opstandne Jesus Kristus, Vor Herrre.

GLÆDELIG PÅSKE TIL JER ALLE
ønsker sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær

 

PÅSKELAM I NAUR-SIR SOGNEGÅRD – og påskemusik i Sir Kirke

Skærtorsdag, den 13. april er der gudstjeneste i Sir Kirke kl. 17:00, hvor der gøres ekstra ud af musikken – violin og cello vil lyde med påskemusik, så vi bliver stemte til mid- dagen i Naur-Sir Sognegård kl. 18:30. Tilmelding til middagen på Borgerforeningens hjemmeside, www.naur-sir.dk

Vel mødt til alle – tag endelig familie og påskegæster med!

 

SOGNEUDFLUGT TORSDAG DEN 15. JUNI 2017 KL. 08:00-18:00

Årets sogneudflugt går til Mariager Slotskirke, Hvidsten Kro, Niels Bugges Kro i Hald Ege

 

TROSBEKENDELSEN SYNGES FREMOVER I NAVR OG SIR KIRKER

Dét vedtog menighedsrådende på fællesmødet den 2. marts 2017. Fremover vil der ligge en lille lamineret udgave af Trosbekendelsen på salmebogshylderne i kirkerne – så

går det lettere for alle.

 

 

Luther 2017 logo

 

 

REFORMATIONSÅRET ER SKUDT I GANG!

 

For 500 år siden, den 31. oktober 1517, slog augustinermunk og professor, dr. Martin Luther, 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg i Midttyskland.

Disse 95 punkter, der skulle diskuteres offentligt, handlede om det misbrug, som visse andre munke bedrev i den hellige paves navn.

 

Dette teseopslag blev begyndelsen på den voldsomme omvæltning i Europa, som hedder Reformationen – og er grunden til, at vi den dag i dag har en Folkekirke, der er evangelisk-luthersk – og IKKE katolsk!

 

I løbet af året 2017 vil der være forskellige markeringer af Reformationen, både lokalt, regionalt og landsdækkende, især i Viborg, der blev den første reformatoriske by nord for Kongeåen (Haderslev var først i fyrstedømmet Slesvig-Holsten).

Til juni er der Reformations-universitet i forbindelse Viborgs byfest ”Snapstinget”.

Se www.viborgstift.dk i kalenderdelen for nærmere oplysninger om arrangementerne derovre.

 

Her i Naur-Sir vil jeg selv holde foredrag om Martin Luther og Reformationen tirsdag den 17. maj 2017 efter fyraftensgudstjeneste i Navr Kirke kl. 17:00, ligesom der i efteråret vil komme forskellige foredragsholdere og markeringer af de begivenheder, der på mange måder har formet vores moderne samfund.

 

XXX SÆT KRYDS I KALENDEREN XXX

 

lise hermansen med billede

Lise Hermansen ved sit spændende portrætbillede “Kvinde uden navn” fra 2011.

 

Lokal maler udstiller for første gang

Det stod ikke skrevet i stjernerne, at Lise Hermansen skulle blive kunstner og maler. Lise Hermansen er i dag 59 år og bor i Holstebro og begyndte først at male for mindre end 10 år siden.

Lise Hermansen har arbejdet som plejer i psykiatrien i mange år, inden hun for 15 år siden blev familieplejer i Holstebro Kommune. Det vil sige, at kommunen kan anbringe børn og unge, der af en eller anden grund ikke kan bo hos deres forældre hos Lise Hermansen og hendes mand, Peer Jepsen.

For otte år siden begyndte Lise Hermansen at tage kurser ud i malerkunsten.

Lise Hermansen er elev af Lis Jensen fra Venø og Finn Have fra Odder. Hun er en eksperimenterende maler og har især ladet sig inspirere til at male landskaber og dyr i landskaber, men er fornylig begyndte et male spændende portrætter.

Det er første gang, Lise Hermansen udstiller i det offentlige rum.

 

XXX SÆT KRYDS I KALENDEREN XXX

 

MENIGHEDSRÅDSMØDER

FOR NAUR OG SIR SOGNE

alle kl. 19:00 i Naur-Sir Kirkehus

 

Naur sogn: torsdag den 16. maj 2017

Sir sogn:  torsdag den 4. maj 2017

 

NAUR-SIR PENSIONISTKLUB

Mødested: Naur-Sir Kirkehus ved Navr Kirke

Tirsdage kl. 14-16

 

Tirsdag den 18. april 2017

Generalforsamling med pakkespil. Medbring en pakke til ca. 25kr., og der er kage til kaffen!

God sommer – på gensyn i september!

 

Bestyrelsen

Grethe Gade (kasserer)        tlf. 9746 4006

Nanna Henriksen                  tlf. 9743 2082

Margrethe Andersen            tlf. 9783 6257

Inga Lind                                  tlf. 9742 9120

Herdis Nielsen                        tlf. 9743 2358

 

Mødested: Naur-Sir Kirkehus ved Navr Kirke

Tirsdage kl. 14-16

Musikledsagelse til vores møder

Hanne Hestbæk

 

Kaffen til vores møder koster 20,-kr.

 

 

 

HJEMMEBESØG?

VIL DU HAVE BESØG AF PRÆSTEN? Eller kender du én, der vil? Jeg kommer gerne – det er ingen ulejlighed – så sig endelig til!

Tlf. 9743 2011 eller 2013 1243.

Afløser er sognepræst Rasmus Valentin Christensen (RVC)

tlf. 9748 5024 – e-mail: RVC@KM.DK

 

Fri / ferie / kursus:

18.-28. april 2017

Mandag er fast fridag samt fredag i ulige uger
lørdag i lige uger

Afløser er sognepræst Rasmus Valentin Christensen (RVC) tlf. 9748 5024 – e-mail: RVC@KM.DK

 

 

 

Lukket for kommentarer.