Kategorier

MAJ I NAUR OG SIR SOGNE

MAJ MÅNEDS KIRKEBLAD – TRYK Kirkeblad maj

FYRAFTENSGUDSTJENESTE I NAVR KIRKE
onsdag den 17. maj kl. 17:00. Efter
fællesspisning i Kirkehuset er der:
FOREDRAG OM MARTIN LUTHER
ved sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær

I år er der 500 års jubilæum for Reformationens begyndelse – en verdenshistorisk begivenhed, der ikke mindst skyldtes munken og præsten Martin Luther. Foredraget vil med billeder og fortælling give [...]

DE NYE MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016

Der indkom 1 liste per sogn, hvilket medfører, at listerne bliver de nye menighedsråd for de kommende
4 år.

Menighedsrådsperioden løber fra 1. søndag i advent, hvor Kirken fejrer sit helt eget nytår – altså fra 27. november.

 

For Naur sogn er flg. menighedsråd valgt:

Kenn Nørgaard Rasmussen

Lars Ivan Bertelsen

Frode Riber

Susanne Bak Brogård

Frode Nygaard

 

For Sir Sogn er flg. [...]

KONFIRMANDER 2016

 

(c) Fotograf Ole Mortensen

Årets konfirmander 2016 – Navr Kirke den 8. maj 2016

Forrest fra venstre: Morten, Mette, Lea, Lærke, Sofie, Anne Sofie, Henriette, Esben P. og Mads.

Bagerst fra venstre: Henrik præst, Søren, Johannes, Jonas, Esben Aa, Viktor, Esben C og Jeppe (og Martin Luther lidt i skjul:-))

 

En skøn sommerdag – 25 graders varme – helt [...]

BABYSALMESANG FOR NAUR-SIR

BABYSALMESANG I NAUR-SIR

 

HVER FREDAG FORMIDDAG KL. 09:30 mødes babyer, mødre/fædre/bedsteforældre til en halv times musik, sang og bevægelse i Navr Kirke.

Efter anstrengelserne er der kaffe og hyggeligt samvær i Naur-Sir Kirkehus lige ved siden af Navr Kirke.

Er det noget for dig, så ring til vores organist Inge Risgaard Pedersen, tlf. 2114 0640.

 

Denne periode slutter 17. juni [...]