Kategorier

MAJ I NAUR OG SIR SOGNE

MAJ MÅNEDS KIRKEBLAD – TRYK Kirkeblad maj

FYRAFTENSGUDSTJENESTE I NAVR KIRKE
onsdag den 17. maj kl. 17:00. Efter
fællesspisning i Kirkehuset er der:
FOREDRAG OM MARTIN LUTHER
ved sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær

Martin Luther
I år er der 500 års jubilæum for Reformationens begyndelse – en verdenshistorisk begivenhed, der ikke mindst skyldtes munken og præsten Martin Luther. Foredraget vil med billeder og fortælling give en indføring i Martin Luthers liv og virke – og der trækkes tråde frem til vore dages samfund, som ikke var til uden Reformationen

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOVTUR I PRÆSTEEMBEDETS SKOVE
ONSDAG DEN 31. MAJ 2017 KL. 17:00
mødested: Naur-Sir Kirkehus
Præsteembedet skulle engang leve af landbrug
– derfor hedder det en Præstegård! – og en rest af disse jorde hører som skov stadig under
menighedsrådenes ansvar.
Vi vil se plantagerne på Vembvej og Falsigvej sammen med vores nye skovfoged Janus
Petersen fra Hededanmark.

Janus Petersen

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter rundturen spiser vi pizza sammen i Naur-Sir Kirkehus.
Tilmelding ikke nødvendig – mød bare op i fornuftigt fodtøj og beklædning
På menighedsrådenes vegne
Plantageudvalget

 

SOGNEUDFLUGT TORSDAG DEN 15. JUNI 2017 KL. 08:00-18:00

Årets sogneudflugt går til Mariager Slotskirke, Hvidsten Kro, Niels Bugges Kro i Hald Ege

Mariager kloster
Mariager Kirke var en del af et meget stort Birgittinerkloster – indviet til Den hellige Birgitta af Vadstena, som vi hørte Bodil Busk Sørensen holde foredrag om i september 2015.

 

 

 

Hvidsten Kro er kendt for sin rolle under 2. Verdenskrig – filmen ”Hvidstengruppen” vises (igen) i Naur-Sir Kirkehus tirsdag den 13. juni kl. 19:00.

Hvidsten kro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Bugges Kro ligger utroligt naturskønt ved Viborg by, som vi kort besøger på vejen.
Afgang fra Sir Lyngbjerg Centeret kl. 08:00 præcis.
Medbragt kaffe og rundstykker nydes i Virksund kl. 09:00
Mariager Klosterkirke med rundvisning kl. 10:30
Frokost med æggekage mm. på Hvidsten Kro kl. 12:00
Foredrag om kroen og krigen efter maden
Afgang til Viborg kl. 14
Viborg Domkirke og omgivelser – herunder Hans Tausens Have – besigtiges kl. 15-15:30
Kaffe og lagkage på Niels Bugges Kro kl. 15:45
Hjem ca. kl. 17-18.
Pris 200 kr. alt inklusive, bortset fra drikkevarer til frokosten.
Tilmelding til Anne Lise Witschel, tlf. 2940 0358 eller sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær, tlf. 9743 2011 eller mail: hgk@km.dk
senest torsdag den 1. juni 2017

 

TROSBEKENDELSEN SYNGES FREMOVER I NAVR OG SIR KIRKER

Dét vedtog menighedsrådende på fællesmødet den 2. marts 2017. Fremover vil der ligge en lille lamineret udgave af Trosbekendelsen på salmebogshylderne i kirkerne – så

går det lettere for alle.

 

 

Luther 2017 logo

 

 

REFORMATIONSÅRET ER SKUDT I GANG!

 

For 500 år siden, den 31. oktober 1517, slog augustinermunk og professor, dr. Martin Luther, 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg i Midttyskland.

Disse 95 punkter, der skulle diskuteres offentligt, handlede om det misbrug, som visse andre munke bedrev i den hellige paves navn.

 

Dette teseopslag blev begyndelsen på den voldsomme omvæltning i Europa, som hedder Reformationen – og er grunden til, at vi den dag i dag har en Folkekirke, der er evangelisk-luthersk – og IKKE katolsk!

 

I løbet af året 2017 vil der være forskellige markeringer af Reformationen, både lokalt, regionalt og landsdækkende, især i Viborg, der blev den første reformatoriske by nord for Kongeåen (Haderslev var først i fyrstedømmet Slesvig-Holsten).

Til juni er der Reformations-universitet i forbindelse Viborgs byfest ”Snapstinget”.

Se www.viborgstift.dk i kalenderdelen for nærmere oplysninger om arrangementerne derovre.

 

Her i Naur-Sir vil jeg selv holde foredrag om Martin Luther og Reformationen tirsdag den 17. maj 2017 efter fyraftensgudstjeneste i Navr Kirke kl. 17:00, ligesom der i efteråret vil komme forskellige foredragsholdere og markeringer af de begivenheder, der på mange måder har formet vores moderne samfund.

 

XXX SÆT KRYDS I KALENDEREN XXX

 

lise hermansen med billede

Lise Hermansen ved sit spændende portrætbillede “Kvinde uden navn” fra 2011.

 

Lokal maler udstiller for første gang

Det stod ikke skrevet i stjernerne, at Lise Hermansen skulle blive kunstner og maler. Lise Hermansen er i dag 59 år og bor i Holstebro og begyndte først at male for mindre end 10 år siden.

Lise Hermansen har arbejdet som plejer i psykiatrien i mange år, inden hun for 15 år siden blev familieplejer i Holstebro Kommune. Det vil sige, at kommunen kan anbringe børn og unge, der af en eller anden grund ikke kan bo hos deres forældre hos Lise Hermansen og hendes mand, Peer Jepsen.

For otte år siden begyndte Lise Hermansen at tage kurser ud i malerkunsten.

Lise Hermansen er elev af Lis Jensen fra Venø og Finn Have fra Odder. Hun er en eksperimenterende maler og har især ladet sig inspirere til at male landskaber og dyr i landskaber, men er fornylig begyndte et male spændende portrætter.

Det er første gang, Lise Hermansen udstiller i det offentlige rum.

 

XXX SÆT KRYDS I KALENDEREN XXX

 

MENIGHEDSRÅDSMØDER

FOR NAUR OG SIR SOGNE

alle kl. 19:00 i Naur-Sir Kirkehus

 

Naur sogn: torsdag den 16. maj 2017

Sir sogn:  torsdag den 4. maj 2017

 

NAUR-SIR PENSIONISTKLUB

Mødested: Naur-Sir Kirkehus ved Navr Kirke

Tirsdage kl. 14-16

 

Tirsdag den 18. april 2017

Generalforsamling med pakkespil. Medbring en pakke til ca. 25kr., og der er kage til kaffen!

God sommer – på gensyn i september!

 

Bestyrelsen

Grethe Gade (kasserer)        tlf. 9746 4006

Nanna Henriksen                  tlf. 9743 2082

Margrethe Andersen            tlf. 9783 6257

Inga Lind                                  tlf. 9742 9120

Herdis Nielsen                        tlf. 9743 2358

 

Mødested: Naur-Sir Kirkehus ved Navr Kirke

Tirsdage kl. 14-16

Musikledsagelse til vores møder

Hanne Hestbæk

 

Kaffen til vores møder koster 20,-kr.

 

 

 

HJEMMEBESØG?

VIL DU HAVE BESØG AF PRÆSTEN? Eller kender du én, der vil? Jeg kommer gerne – det er ingen ulejlighed – så sig endelig til!

Tlf. 9743 2011 eller 2013 1243.

Afløser er sognepræst Rasmus Valentin Christensen (RVC)

tlf. 9748 5024 – e-mail: RVC@KM.DK

 

Fri / ferie / kursus:

18.-28. april 2017

Mandag er fast fridag samt fredag i ulige uger
lørdag i lige uger

Afløser er sognepræst Rasmus Valentin Christensen (RVC) tlf. 9748 5024 – e-mail: RVC@KM.DK

 

 

DE NYE MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016

Der indkom 1 liste per sogn, hvilket medfører, at listerne bliver de nye menighedsråd for de kommende
4 år.

Menighedsrådsperioden løber fra 1. søndag i advent, hvor Kirken fejrer sit helt eget nytår – altså fra 27. november.

 

For Naur sogn er flg. menighedsråd valgt:

Kenn Nørgaard Rasmussen

Lars Ivan Bertelsen

Frode Riber

Susanne Bak Brogård

Frode Nygaard

 

For Sir Sogn er flg. menighedsråd valgt:

Jytte Østerby Dideriksen

Gert Nielsen

Erik Bukbjerg Møller

Inger Kirkegaard Thomsen

Knud Aage Bjerre

 

TILLYKKE MED VALGET!

KONFIRMANDER 2016

 

konfirmander 2016(c) Fotograf Ole Mortensen

Årets konfirmander 2016 – Navr Kirke den 8. maj 2016

Forrest fra venstre: Morten, Mette, Lea, Lærke, Sofie, Anne Sofie, Henriette, Esben P. og Mads.

Bagerst fra venstre: Henrik præst, Søren, Johannes, Jonas, Esben Aa, Viktor, Esben C og Jeppe (og Martin Luther lidt i skjul:-))

 

En skøn sommerdag – 25 graders varme – helt utroligt!

 

Her følger prædikenen:

 

Så konfirmander! Så oprandt den store dag, vi har ventet på så længe – og nej, det er ikke Mors Dag – det er derimod den dag, vi har arbejdet frem mod, siden vi mødtes i august sidste år til indledning af konfirmationsforberedelsen.

NU sker det – nu har I fået jeres fine tøj på – og hvor er I flotte! – både konfirmander og jeres familier er jo pudset og poleret, så det hele skinner på denne forunderlige forårsmorgen – ja, næsten sommermorgen, vejrmæssigt!

Alt er beredt til den store fest, hvor vi markerer konfirmandernes overgang fra barn til voksen – som alle kulturer har vi også vores overgangsritual – og vores ritual er klædt i festtøj, for det er en fest, at disse små bebser nu er blevet store – for det er jo en fest, at de overhovedet er til – og derfor vil der måske også blive fældet en lille tåre i dagens løb: fordi vi gamle kommer til at tænke på livets storhed og vidunderlighed – og på livets udsathed og skrøbelighed.

Vi er i dag sat stævne ved et tidehverv – tidehverv er et skifte i epoke – barnet epoke over for den voksnes epoke – barnets tid over for den voksnes tid.

Nu er I konfirmander jo hverken børn eller voksne – eller netop både børn OG voksne – det er denne mellemtilstand, som udløser festen – festen for livets gang, festen for livet i al sin vælde og storhed.

Vi forældre er jo stolte og glade – og måske også lidt vemodige, dvs. lidt kede af det på samme tid – fordi vores rolle som beskyttende forældre jo også er på retur, når jeres selvstændighed og drift mod fjerne egne tager til. Vi forældre er netop på sådan en konfirmationsdag fuldt ud bevidste om, at vi kun har jer børn til låns – og så er det endda Mors Dag i dag – snøft! Mor OG Far bliver lidt våde i øjnene og sprøde i stemmerne – bare vent til de gode taler, der venter jer her til eftermiddag – og, konfirmander, lyt nu godt efter, når talerne lyder: der bliver sagt vigtige ting i dag, både her i kirken og ved de festligt smykkede borde – både af de voksne, og også af jer selv, når I siger tak; jeg ved jo, I har arbejdet med talerne i skolen!

Konfirmationen er vores kulturs overgangsritual, og konfirmation har selvsagt noget med det kirkelige at gøre – og for at gøre helt klart, hvad det kirkelige drejer sig om, bliver jeg nødt til at ringe til en livlineJ

Jeg har nemlig en tysk ven – en lille, tyk tysker, som siger nogle ret spændende ting om Gud og mennesker – han er lige her – (Luther op på prædikestolen) – i al fald en lille plasticfigur af ham.

Martin Luther ville have hadet, sådan at blive dyrket som en stjerne, en præstestjerne, en ledestjerne, som vi render efter. Men når han nu har sagt tingene så klart og tydeligt, så er det svært at se bort fra, at Martin Luther har haft en indflydelse på vores kirkeliv og samfundsliv i det hele taget, som er helt utrolig.

Det kirkelige næstekærlighedsbud er simpelthen sivet ud i samfundet, så samfundet i sig selv er blevet næstekærligt – samfundsinstitutionerne er blevet næstekærlige, fordi Luther så klart har peget på, at når vi dyrker Gud, så skal vi ikke kun gøre det én dag om ugen henne i et hus med tårn og orgel – nej, vi skal holde daglig gudstjeneste ved at passe vores arbejde, ved at elske vores mand og kone og børn, og ellers ved at være nyttige samfundsborgere, der arbejder for helheden, i stedet for kun at tænke på sig selv og sin egen lille klan.

Gudstjeneste i verdens hverdag – det er den lutherske måde at dyrke Gud på – og det gør på nogle måder kirken overflødig – fordi vi ikke skal stille os an med himmelvendte øjne og fromme udtryk for at blive kaldt en ordentlig kristen – vi skal passe vores forpligtelser over for vores næste og vores samfund, vores fællesskab, som vi nu engang er blevet sat i.

Men kirke og kristendomsforkyndelse skal der til – for ellers glemmer vi, hvorfor vi skal passe vort arbejde – og måske kommer vi til at tænke for meget på pengene eller den sociale status ved både arbejde og penge. Vi skal i kirke, for ellers glemmer vi, at vi er kristne, altså at vi hører til Kristus – at Jesus Kristus lever i os, og at det Hans skyld, at vi får ”lyst og lykke til, at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde!” som vi sang i første, gode salme i dag.

Hvorfor er korruption så stor en synd i de nordiske lande, Danmark, Nordtyskland, Sverige, Norge, Finland, Island? Det er fordi korruption, bestikkelse, er at svigte fællesskabet for sin egen skyld. Og hvordan finder vi os i at aflevere halvdelen af vores løn til fællesskabet, når vi betaler 50% i skat? Det gør vi – indtil videre – fordi vi har en forestilling om, at det er det bedste for alle, det bedste for helheden.

Men meget truer denne fælles Ånd – og den største trussel er, at vi glemmer, hvorfor fællesskabet er vigtigere end os selv – eller måske mere præcist: fællesskabet er lige så vigtigt, som vi selv – for netop den enkeltes frihed er jo også en uhyre vigtig del af forkyndelsen – og forkyndelsen er ikke noget kommunistisk manifest – kristendom er ikke kommunisme, for i kommunismen er det enkelte menneske ingenting, dér hersker kun fællesskabet om en ide, dvs. partiet.

I den kristne forkyndelse lyder der to ting på samme tid – og det er Martin Luther, der klart har set det – at i Kristus er enhver totalt fri – OG i Kristus er enhver totalt bundet til at tjene sin næste.

Som kristne har hvert eneste menneske en uvurderlig værdi – enhver kristen er jo en lille Jesus Kristus – og derfor skal vi se på hinanden, som om vi så på Jesus selv, dvs. Gud selv i kød og blod.

Som kristne har vi den totale frihed og samtidig den totale pligt til at elske vores næste – men hvordan kan man være totalt fri og totalt bundet til sin sidemand?

Ja, det er et mysterium, en hemmelighed, som vi alle kan spekulere over hele livet; det har noget at gøre med den frihed, vi giver hinanden – at man ikke bare kan tage den andens frihed, uden selv at blive ufri – men nu skal jeg nok stoppe med at filosofere – Luther kalder på mig og siger: se nu at blive lidt mere klar i din tale, gamle præst – konfirmanderne og alle de andre bliver svimle, når du flyver rundt i begreberne – sig det klart, siger Luther, for det er jo klart, hvad det vil sige at være kristen: at vi har fået Guds kærlighed helt gratis – at vi ikke skal skabe os eller gøre os til for at Gud skal få øje på os – nej, vi ER set, vi ER anerkendt, som dem, vi er – vi ER elsket, som det specielle menneske, vi hver især er – og derfor er vi frie for at spekulere os til døde over, hvordan vi kommer til at leve det rigtige liv. Vi skal bare være glade for at være dem, vi er, og vi skal elske vores næste, hvilket vil sige, at vi skal give vores sidemand lov til at være sig selv på sin egen måde.

Som kristne – og det er alle døbte – det er jo, hvad konfirmanderne takker for i dag: at de er kristne – som kristne, har vi frihed til at leve, som vi vil – men friheden er bundet af, at de andre mennesker også skal være frie – dvs. at elske sin næste er et andet ord for at tage totalt hensyn til den andens behov.

Amen, i Jesu Kristi navn, amen!

 

 

 

HJEMMEBESØG?

VIL DU HAVE BESØG AF PRÆSTEN? Eller kender du én, der vil? Jeg kommer gerne – det er ingen ulejlighed – så sig endelig til!

Tlf. 9743 2011 eller 2013 1243.

 

Fri / ferie / kursus:

15.-21. februar 2016

 

Mandag er fast fridag samt

fredag i ulige uger

lørdag i lige uger

Afløser er sognepræst Rasmus Valentin Christensen (RVC)

T 9748 5024

M 2635 5024-e-mail: RVC@KM.DK

 

 

 

 

 

BABYSALMESANG FOR NAUR-SIR

babysalmesang Aksel og Marie

BABYSALMESANG I NAUR-SIR

 

HVER FREDAG FORMIDDAG KL. 09:30 mødes babyer, mødre/fædre/bedsteforældre til en halv times musik, sang og bevægelse i Navr Kirke.

Efter anstrengelserne er der kaffe og hyggeligt samvær i Naur-Sir Kirkehus lige ved siden af Navr Kirke.

Er det noget for dig, så ring til vores organist Inge Risgaard Pedersen, tlf. 2114 0640.

 

Denne periode slutter 17. juni 2016.