Kategorier

FEBRUAR I NAUR OG SIR SOGNE

TRYK HER FOR VISNING AF FEBRUAR MÅNEDS KIRKEBLAD:Kirkeblad febr 17 (002)

nadverbrød

 

 

 

GODT NYTÅR

Nytår er selvransagelsens tid – tid til status – tid til at se både tilbage og frem; hvordan gik det? hvordan vil det gå?

Også jeg har et nytårsforsæt – eller rettere: jeg har 4 år til mit projekt – dét, der svarer til en menighedsrådsperiode.

Projektet drejer sig om nadveren, altså dét at gå til alters, at spise Jesu Kristi kød (legeme) og drikke Hans blod.

Måske skriver jeg en opgave om det i akademisk sammenhæng – men i første omgang vil jeg – ved enhver given lejlighed – spørge til jeres, menighedens, forståelse af nadveren; hvad vil det for jer sige, at spise og drikke vores Guds kød og blod?

Kristendommens mysterium er på mange måder koncentreret i nadveren: at vi har et fællesskab med Gud og hinanden – gennem Jesus Kristus – sandt Gud og sandt menneske.

Men hvad betyder det så, at Gud er gået i kødet på os? Ja, hvis man tænker på ordene fra vielsesritualet: mand og kvinde skal blive ét kød, så er man ikke helt på vildspor; det handler om den store forening mellem Gud og menneske – OG mellem alle mennesker indbyrdes – vi er ét med Gud, NÅR vi er ét med hinanden.

Med disse indledende tanker om fællesskab vil jeg ønske jer alle

GODT OG VELSIGNET NYTÅR sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE

I NAVR KIRKE TORSDAG DEN 2. FEBRUAR 2017 KL. 17:00

Vi fejrer midvinter den 2. februar med kyndelmisse – missa candelarum – en gammel lysgudstjeneste, hvor enden på vinteren kunne synes streng – og vi er mange, der i januar og februar LÆNGES EFTER LYSET.

Kirkekoret medvirker

 

 

foto Asger Bent Bjerre

 

 

 

FOREDRAG VED TIDLIGERE SOGNEPRÆST ASGER BENT BJERRE, OLLERUP

ONSDAG DEN 22. FEBRUAR 2017

FYRAFTENSGUDSTJENESTE KL. 17:00 I NAVR KIRKE VED HGK

Efter spisning i Naur-Sir Kirkehus er der foredrag ved tidligere sognepræst
Asger Bent Bjerre, der har rødder i Vejrum og Naur. Asger Bent Bjerre vil tale om ”Martin Luthers refor- mation – og den kommende reformation”.

Mere information i februar måneds kirkeblad.

 

FASTELAVN I SIR LYNGBJERGCENTERET

fastelavn3[1]

 

 

 

 

 

søndag den 26. februar 2017 kl. 13:30

Fastelavns-søndag er der børnegudstjeneste i Hallen kl. 13:30 – lige før katten slås af

tønden og fastelavnsbollerne spises.

Hele arrangementet afholdes i fællesskab mellem Naur og Sir menighedsråd og

Naur-Sir Borgerforening.

Vel mødt hele familien

 

 

 

SYNG TROSBEKENDELSEN!
Fra september 2016 til Påsken 2017 synger vi forsøgsvist trosbekendelsen i gudstjenesten.

NB: giv endelig respons på dette ændringsforslag – er det godt eller skidt? Skal vi hellere sige Trosbekendelsen sammen? Eller var den gamle ordning bedst? Vi – menighedsrådene – har brug for DIN mening

 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDER

FOR NAUR OG SIR SOGNE

alle kl. 19:00 i Naur-Sir Kirkehus

 

Naur sogn: torsdag den 2. marts 2017

Sir sogn:  torsdag den 2. marts 2017

 

 

 

NAUR-SIR PENSIONISTKLUB

Mødested: Naur-Sir Kirkehus ved Navr Kirke

Tirsdage kl. 14-16

 

Tirsdag den 7. februar 2017

Anna Dinesen, Struer, fortæller om H.C. Andersens fantasifulde men også barske eventyrverden. Han er stadig aktuel, da mange af eventyrerne, der afspejler datidens verdensbillede genfindes i dag. Der inddrages såvel religiøse som verdslige aspekter og han er jo også fuld af humor.

 

Tirsdag den 21. februar 2017

Vi har fået årets samtalekort fra Grundtvigs Forum. I år er emnet ”Eksistens”. Vi kan for eksempel diskutere ”Vaner”, ”Fortrydelser”, ”Unødige bekymringer” eller andre emner. Det er en samtale, vi alle kan deltage i. Præsten har lovet at deltage. Der er fastelavnsboller til kaffen.

 

Tirsdag den 7. marts 2017

Karin Hovmand, der er leder af krisecentret for voldsramte kvinder i Holstebro, vil fortælle om, hvordan dagligdagen går på et sådant center.

 

Tirsdag den 21. marts 2017

Anton Lyhne fra Thyholm har kaldt sit indlæg ”Sange med historie”.

 

Tirsdag den 4. april 2017

En overraskelse – evt. en lille udflugt.

Nærmere følger.

 

Tirsdag den 18. april 2017

Generalforsamling med pakkespil. Medbring en pakke til ca. 25kr., og der er kage til kaffen!

God sommer – på gensyn i september!

 

Bestyrelsen

Grethe Gade (kasserer)        tlf. 9746 4006

Nanna Henriksen                  tlf. 9743 2082

Margrethe Andersen            tlf. 9783 6257

Inga Lind                                  tlf. 9742 9120

Herdis Nielsen                        tlf. 9743 2358

 

Mødested: Naur-Sir Kirkehus ved Navr Kirke

Tirsdage kl. 14-16

Musikledsagelse til vores møder

Hanne Hestbæk

 

Kaffen til vores møder koster 20,-kr.

 

 

 

HJEMMEBESØG?

 

VIL DU HAVE BESØG AF PRÆSTEN? Eller kender du én, der vil? Jeg kommer gerne – det er ingen ulejlighed – så sig endelig til!

Tlf. 9743 2011 eller 2013 1243.

 

Afløser er sognepræst Rasmus Valentin Christensen (RVC)

tlf. 9748 5024 – e-mail: RVC@KM.DK

 

 

 

DE NYE MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016

Der indkom 1 liste per sogn, hvilket medfører, at listerne bliver de nye menighedsråd for de kommende
4 år.

Menighedsrådsperioden løber fra 1. søndag i advent, hvor Kirken fejrer sit helt eget nytår – altså fra 27. november.

 

For Naur sogn er flg. menighedsråd valgt:

Kenn Nørgaard Rasmussen

Lars Ivan Bertelsen

Frode Riber

Susanne Bak Brogård

Frode Nygaard

 

For Sir Sogn er flg. menighedsråd valgt:

Jytte Østerby Dideriksen

Gert Nielsen

Erik Bukbjerg Møller

Inger Kirkegaard Thomsen

Knud Aage Bjerre

 

TILLYKKE MED VALGET!

KONFIRMANDER 2016

 

konfirmander 2016(c) Fotograf Ole Mortensen

Årets konfirmander 2016 – Navr Kirke den 8. maj 2016

Forrest fra venstre: Morten, Mette, Lea, Lærke, Sofie, Anne Sofie, Henriette, Esben P. og Mads.

Bagerst fra venstre: Henrik præst, Søren, Johannes, Jonas, Esben Aa, Viktor, Esben C og Jeppe (og Martin Luther lidt i skjul:-))

 

En skøn sommerdag – 25 graders varme – helt utroligt!

 

Her følger prædikenen:

 

Så konfirmander! Så oprandt den store dag, vi har ventet på så længe – og nej, det er ikke Mors Dag – det er derimod den dag, vi har arbejdet frem mod, siden vi mødtes i august sidste år til indledning af konfirmationsforberedelsen.

NU sker det – nu har I fået jeres fine tøj på – og hvor er I flotte! – både konfirmander og jeres familier er jo pudset og poleret, så det hele skinner på denne forunderlige forårsmorgen – ja, næsten sommermorgen, vejrmæssigt!

Alt er beredt til den store fest, hvor vi markerer konfirmandernes overgang fra barn til voksen – som alle kulturer har vi også vores overgangsritual – og vores ritual er klædt i festtøj, for det er en fest, at disse små bebser nu er blevet store – for det er jo en fest, at de overhovedet er til – og derfor vil der måske også blive fældet en lille tåre i dagens løb: fordi vi gamle kommer til at tænke på livets storhed og vidunderlighed – og på livets udsathed og skrøbelighed.

Vi er i dag sat stævne ved et tidehverv – tidehverv er et skifte i epoke – barnet epoke over for den voksnes epoke – barnets tid over for den voksnes tid.

Nu er I konfirmander jo hverken børn eller voksne – eller netop både børn OG voksne – det er denne mellemtilstand, som udløser festen – festen for livets gang, festen for livet i al sin vælde og storhed.

Vi forældre er jo stolte og glade – og måske også lidt vemodige, dvs. lidt kede af det på samme tid – fordi vores rolle som beskyttende forældre jo også er på retur, når jeres selvstændighed og drift mod fjerne egne tager til. Vi forældre er netop på sådan en konfirmationsdag fuldt ud bevidste om, at vi kun har jer børn til låns – og så er det endda Mors Dag i dag – snøft! Mor OG Far bliver lidt våde i øjnene og sprøde i stemmerne – bare vent til de gode taler, der venter jer her til eftermiddag – og, konfirmander, lyt nu godt efter, når talerne lyder: der bliver sagt vigtige ting i dag, både her i kirken og ved de festligt smykkede borde – både af de voksne, og også af jer selv, når I siger tak; jeg ved jo, I har arbejdet med talerne i skolen!

Konfirmationen er vores kulturs overgangsritual, og konfirmation har selvsagt noget med det kirkelige at gøre – og for at gøre helt klart, hvad det kirkelige drejer sig om, bliver jeg nødt til at ringe til en livlineJ

Jeg har nemlig en tysk ven – en lille, tyk tysker, som siger nogle ret spændende ting om Gud og mennesker – han er lige her – (Luther op på prædikestolen) – i al fald en lille plasticfigur af ham.

Martin Luther ville have hadet, sådan at blive dyrket som en stjerne, en præstestjerne, en ledestjerne, som vi render efter. Men når han nu har sagt tingene så klart og tydeligt, så er det svært at se bort fra, at Martin Luther har haft en indflydelse på vores kirkeliv og samfundsliv i det hele taget, som er helt utrolig.

Det kirkelige næstekærlighedsbud er simpelthen sivet ud i samfundet, så samfundet i sig selv er blevet næstekærligt – samfundsinstitutionerne er blevet næstekærlige, fordi Luther så klart har peget på, at når vi dyrker Gud, så skal vi ikke kun gøre det én dag om ugen henne i et hus med tårn og orgel – nej, vi skal holde daglig gudstjeneste ved at passe vores arbejde, ved at elske vores mand og kone og børn, og ellers ved at være nyttige samfundsborgere, der arbejder for helheden, i stedet for kun at tænke på sig selv og sin egen lille klan.

Gudstjeneste i verdens hverdag – det er den lutherske måde at dyrke Gud på – og det gør på nogle måder kirken overflødig – fordi vi ikke skal stille os an med himmelvendte øjne og fromme udtryk for at blive kaldt en ordentlig kristen – vi skal passe vores forpligtelser over for vores næste og vores samfund, vores fællesskab, som vi nu engang er blevet sat i.

Men kirke og kristendomsforkyndelse skal der til – for ellers glemmer vi, hvorfor vi skal passe vort arbejde – og måske kommer vi til at tænke for meget på pengene eller den sociale status ved både arbejde og penge. Vi skal i kirke, for ellers glemmer vi, at vi er kristne, altså at vi hører til Kristus – at Jesus Kristus lever i os, og at det Hans skyld, at vi får ”lyst og lykke til, at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde!” som vi sang i første, gode salme i dag.

Hvorfor er korruption så stor en synd i de nordiske lande, Danmark, Nordtyskland, Sverige, Norge, Finland, Island? Det er fordi korruption, bestikkelse, er at svigte fællesskabet for sin egen skyld. Og hvordan finder vi os i at aflevere halvdelen af vores løn til fællesskabet, når vi betaler 50% i skat? Det gør vi – indtil videre – fordi vi har en forestilling om, at det er det bedste for alle, det bedste for helheden.

Men meget truer denne fælles Ånd – og den største trussel er, at vi glemmer, hvorfor fællesskabet er vigtigere end os selv – eller måske mere præcist: fællesskabet er lige så vigtigt, som vi selv – for netop den enkeltes frihed er jo også en uhyre vigtig del af forkyndelsen – og forkyndelsen er ikke noget kommunistisk manifest – kristendom er ikke kommunisme, for i kommunismen er det enkelte menneske ingenting, dér hersker kun fællesskabet om en ide, dvs. partiet.

I den kristne forkyndelse lyder der to ting på samme tid – og det er Martin Luther, der klart har set det – at i Kristus er enhver totalt fri – OG i Kristus er enhver totalt bundet til at tjene sin næste.

Som kristne har hvert eneste menneske en uvurderlig værdi – enhver kristen er jo en lille Jesus Kristus – og derfor skal vi se på hinanden, som om vi så på Jesus selv, dvs. Gud selv i kød og blod.

Som kristne har vi den totale frihed og samtidig den totale pligt til at elske vores næste – men hvordan kan man være totalt fri og totalt bundet til sin sidemand?

Ja, det er et mysterium, en hemmelighed, som vi alle kan spekulere over hele livet; det har noget at gøre med den frihed, vi giver hinanden – at man ikke bare kan tage den andens frihed, uden selv at blive ufri – men nu skal jeg nok stoppe med at filosofere – Luther kalder på mig og siger: se nu at blive lidt mere klar i din tale, gamle præst – konfirmanderne og alle de andre bliver svimle, når du flyver rundt i begreberne – sig det klart, siger Luther, for det er jo klart, hvad det vil sige at være kristen: at vi har fået Guds kærlighed helt gratis – at vi ikke skal skabe os eller gøre os til for at Gud skal få øje på os – nej, vi ER set, vi ER anerkendt, som dem, vi er – vi ER elsket, som det specielle menneske, vi hver især er – og derfor er vi frie for at spekulere os til døde over, hvordan vi kommer til at leve det rigtige liv. Vi skal bare være glade for at være dem, vi er, og vi skal elske vores næste, hvilket vil sige, at vi skal give vores sidemand lov til at være sig selv på sin egen måde.

Som kristne – og det er alle døbte – det er jo, hvad konfirmanderne takker for i dag: at de er kristne – som kristne, har vi frihed til at leve, som vi vil – men friheden er bundet af, at de andre mennesker også skal være frie – dvs. at elske sin næste er et andet ord for at tage totalt hensyn til den andens behov.

Amen, i Jesu Kristi navn, amen!

 

 

 

HJEMMEBESØG?

VIL DU HAVE BESØG AF PRÆSTEN? Eller kender du én, der vil? Jeg kommer gerne – det er ingen ulejlighed – så sig endelig til!

Tlf. 9743 2011 eller 2013 1243.

 

Fri / ferie / kursus:

15.-21. februar 2016

 

Mandag er fast fridag samt

fredag i ulige uger

lørdag i lige uger

Afløser er sognepræst Rasmus Valentin Christensen (RVC)

T 9748 5024

M 2635 5024-e-mail: RVC@KM.DK

 

 

 

 

 

BABYSALMESANG FOR NAUR-SIR

babysalmesang Aksel og Marie

BABYSALMESANG I NAUR-SIR

 

HVER FREDAG FORMIDDAG KL. 09:30 mødes babyer, mødre/fædre/bedsteforældre til en halv times musik, sang og bevægelse i Navr Kirke.

Efter anstrengelserne er der kaffe og hyggeligt samvær i Naur-Sir Kirkehus lige ved siden af Navr Kirke.

Er det noget for dig, så ring til vores organist Inge Risgaard Pedersen, tlf. 2114 0640.

 

Denne periode slutter 17. juni 2016.